26/03/2024

Stipendiumi välja pannud Grant Thornton: edu võti on kiire kohanemine

Käimasoleval arengufondi konkursil on Grant Thornton välja pannud stipendiumi majandusteaduskonna edukale bakalaureusetudengile. Arengufondi juhataja Elinor Toming uuris nende vandeaudiitorilt Tarmo Rahkamalt, mis ettevõttega on tegu, millised väljakutsed valdkonda tulevikus ees ootavad ja kuidas noored sinna panustada saaksid.
Grant Thornton
Tarmo Rahkama – partner, vandeaudiitor, TalTechi ärinduse õppekava vilistlane

Millega tegeleb Grant Thornton ja millised inimesed teil töötavad?

Grant Thornton Baltic on üks juhtivaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Baltikumis. Meil on kokku 130 töötajat ja nende hulgas on nii pikaajalise kogemusega spetsialiste kui ka noori, kes alles õpivad ülikoolis ja saavad esimesi praktika- või töökogemusi meie juures. Oleme avatud ja austame üksteist, otsime lahendusi ja teeme hea meelega koostööd nii omavahel, kui ka kliendiga.

 

Kuidas täna tajute valdkonna järelkasvu? Kas noori spetsialiste on piisavalt või on keeruline vastava kvalifikatsiooniga inimesi leida?

Valdkonda järelkasvu ikka tuleb, kuid kindlasti on tänased vajadused suuremad. Lisaks on tööturg muutunud – noored otsivad pidevalt uusi väljakutseid, seetõttu liiguvad nad tihti kiirelt ühest ettevõttest teise. See seab omakorda väljakutse meile – soovime olla head motiveerijad ja aidata töötajatel maksimaalselt oma potentsiaali realiseerida. Uute vajalike kogemustega inimeste leidmine on pikk protsess ja vajab planeerimist.

 

Mis väljakutseid näete, et valdkond järgmise 5-10 a jooksul pakub? Kuidas saaksid noored valdkonna arengusse panustada?

Tehnoloogia areng on väga palju muutnud protseduure ja andmete analüüsi võimalusi. Kindlasti muudab tehnoloogia areng audiitortegevust ka järgmisel 5-10 aastal. Kuigi tehisintellekt on kiirelt arenenud, siis täna see siiski audiitori tööd veel asendada ei suuda, kuid aidata kindlasti saab. Uued võimalused toovad ka uued väljakutsed nende praktikas juurutamiseks. Noorted saavad panustada nii uute võtete välja töötamisel kui nende rakendamisel.

 

Milliseid soovitusi jagate teistele ettevõtetele, kes soovivad panustada järjepidevasse tulevikku?

Järjepidev fookus noorte kaasamisel ja nende arengusse panustamisel tagab järelkasvu ning hoiab meid konkurentsivõimelistena nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Peame hoidma end muutusteks valmis: kiire kohanemine on võti meie tuleviku eesmärkide realiseerimiseks.

 

Soovitused tudengile – miks tasub teie stipendiumile kandideerida? Millele kandideerimisel tähelepanu pöörata ja mida teie avaldustest otsite?

Ootame kandideerima aktiivse eluhoiaku ja hea õppeedukusega motiveeritud tudengeid, kellel on huvi majandus- ja finantsvaldkonna vastu ning soov meie ettevõttega koostööd teha.

Grant Thornton Balticus praktikat või tööd tehes on olulisel kohal nii eesti kui ka inglise keele oskus kõnes ja kirjas.

Jaga sotsiaalmeedias