Annetajale

Tallinna Tehnikaülikooli annetuskeskkond annab võimaluse eraisikutele ja ettevõtetele panustada vabatahtlikult ülikooli erinevatesse projektidesse ja arendustesse, tudengite toetamisse (stipendiumid) ja nende ettevõtlikusse (nt Formula Student, Solaride, MindChip jne), ülikooli taristusse ning üldiselt valdkonna arendamisse. Annetada saavad kõik, keda toetusi kaasavad projektid kõnetavad ning kellel on soov valdkonna arengusse panustada. Tänastest näiliselt väikestest arendustest ja uuendustest võivad saada järgmised Eesti majanduse edasiviijad ja arendajad, suured tööandjad ning Tallinna Tehnikaülikooli koostööpartnerid.

Tutvu annetustingimustega

Kuidas annetamine käib?

Annetuskeskkonna kasutamine on lihtne ning annetamine jõukohane igale soovijale: Tee mugavalt annetus, lae üles annetusalgatus või anna märku meile sellest, et sul on soov mõnes projektis osaliseks saada (anneta oma aega).

Iga panus loeb!