23/01/2024

Stipendiumite väljapanemisest võidavad kõik osapooled

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi juhataja Elinor Toming rääkis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ärihooaja avamisel tudengite toetamisest ning kutsus ettevõtteid üles ülikooliga koostööd tegema. Tema sõnul võidab stipendiumite välja panemisest iga osapool: ettevõte saab otsekontakti noortega tulevaseks talendibaasiks ning kujundab enda tööandjakuvandit. Tudeng või õppejõud saab rahalise toetuse kõrval kontakti ettevõttega ning ideid edasiseks koostööks.

Arengufon

Elinor, mis on sinu igapäevatöö?

Juhin Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi, mille peamine tegevus on välja anda stipendiume ja erinevaid toetusi TalTechi tudengitele ja õppejõududele.

Igapäevaselt suhtlen ma ettevõtete erineval tasemetel juhtidega leidmaks koostöökohti ning võimalusi toetada tänaseid tudengeid. See on üks tegevus, mis annab võimaluse ettevõttel panustada järelkasvu. Olen ise kolme väikelapse ema. Seega järelkasv, haridus ja tulevik on mulle väga oluline ning südamelähedane teema.

Elinor Toming

Mida teeb täna ülikool selleks, et kõrgharidust ja tudengeid toetada?

Viimastel aastatel on ülikool teinud konkreetseid samme ettevõtetega koostöö laiendamiseks ja toetuste kasvatamiseks. Viimase kahe aasta jooksul oleme välja antavate stipendiumite mahtu enam kui kahekordistanud.  Mul on äärmiselt hea meel, et Arengufondil on hulk pikaajalisi ja uusi koostööpartnereid, kes ka tänasel natuke keerulisemal ajal  leiavad võimalusi tudengeid toetada. Eelmisel aastal andsime välja ligi 200 stipendiumit mahus 340 00 eurot. Veebruaris lansseerisime ülikooli toetusportaali toeta.taltech.ee, kus saab panustada meie tudengiprojektidesse, stipendiumifondidesse ning algatustesse, et üliõpilaste ägedad projektid ei jääks sahtlisse.

Kes on teie peamised eestvedajad?

Arengufondi ajaloos on olnud väga suuri toetajaid, kes oma aja, raha ja ka oma ettevõtete toetuse kaudu ülikooli panustasid.

Üks nendest on tänane Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees, Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Toomas Luman. Kui tema oli Arengufondi nõukogu ning Vilistlaskogu juhatuse esimees, sai ülikoolile toetuste kaasamine korraliku hoo sisse. Luman oli Arengufondi Vilistlaskapitali ehk siis tänase TalTechi Arengufondi põhikapitali algataja ja looja.

Arengufond

Teine oluline valdkonna eestvedaja on samuti meie vilistlane ja tänane Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse aseesimees Väino Kaldoja. Ka tema oli Arengufondi nõukogu ja Vilistlaskogu juhatuse esimees ning panustas oma aja ja ettevõtete kaudu nii ülikooli, tudengitesse, Arengufondi  kui ka vilistlasliikumisse. Arengufondis on praegugi üks stipendiumifond, mis on Väino Kaldoja toetusel püsti pandud. Selle stipendiumiga toetatakse energeetika valdkonna doktorante.

Need kaks meest –  Toomas Luman ja Väino Kaldoja – on oma suure südame ja mõõtmatu missioonitundega teinud tohutu töö nii Tehnikaülikooli Arengufondi kui ka Vilistlaskogu käivitamisel ja edasiviimisel. Oleme selle eest ülimalt tänulikud ning anname endast parima, et nende poolt algatatu kannaks ka pikemas perspektiivis vilja.

Lisaks veel huvitav fakt, et teine Kaubandustööstuskoja juhatuse aseesimees Gunnart Kraft on meie vilistlane ja pikaajaline ning aktiivne Vilistlaskogu liige.

Mis seisus on Eestis toetuskultuur?

Eestlased toetavad tegelikult väga helde südamega. Näiteks Ukraina heategevuslikul iseseisvuskontserdil koguti enam kui 150 000 eurot. See on suur toetus.

Hariduse ja kõrghariduse toetamine pole sellisel määral veel kuigi populaarne, eriti võrreldes näiteks Põhja-Ameerika ja Inglismaaga. Eestis pole suuri üleriigilise kõlapinnaga teavitus- ja kogumiskampaaniaid hariduse suunal tehtud. Seega suur töö on meil veel ees.

Kes panustavad Arengufondi kaudu stipendiumitesse?

Arengufondi stipendiume on välja antud pea 25 aastat. On ettevõtteid, kes on pea kõik need aastad stipendiume andnud, näiteks Harju Elekter, Viru Keemia Grupp, Merko Ehitus ja Nordecon. Viimastel aastatel on meiega taas liitunud Swedbank ja Tallinna Vesi.

Meil on ligi 90 koostööpartnerit, kes tegutsevad väga erinevates valdkondades – ettevõtjad tootmise, ehituse ja IT valdkonnast, ka audiitorid ja mitmed erialaliidud – Mäeselts, Mööblitootjate Liid, EKVÜ.

Lisaks on läbi aastakümnete Arengufondi stipendiumifondidesse panustanud suur hulk eraisikuid. On loodud nimelisi stipendiumifonde lähedase mälestuseks, mis veel tänagi stipendiume välja annavad. Näiteks Mati Jostovi fond, mis on perekond Jostovi ja nende lähikondlaste toetusel algatatud ning üleval hoitud. Samuti ka Juhan Laugise fond, Lembit Maiste ja alles möödunud aastal loodud Rein Lind nimeline fond. Ka TalTech ise on loonud oma pikaajalise rektori Andres Keevalliku auks stipendiumifondi.

Toetusportaalis on üleval hulk stipendiumifonde, kuhu on oodatud panustama kõik inimesed ja ettevõtted, kes haridust väärtustavad ja tahavad seda toetada. Selleks on erinevaid viise, näiteks üks ettevõtja tähistas oma sünnipäeva nii, et palus kingiks mõeldud summad kanda TalTechi arengufondi.

Panustamiseks ei ole ettevõttel vaja miljonilist käivet. Julgustan kõiki ühendust võtma ning arutama – kas ja millistel viisidel saaks ülikooli ja tudengitesse panustada.

Kas panustajate hulk pole juba piisav? On ikka kohti, kus veel vaja tuge?

Praegu on Arengufondi põhiline eesmärk koostöös ettevõtjatega populariseerida inseneri- ja majandusharidust Eestis. Oluline on, et tudeng saaks õppida ega peaks kohe pärast esimest kursust tööle minema.

Nende aastatega on välja antud stipendiume ligi nelja miljoni euro väärtuses rohkem kui tuhandele tudengile. Olen kohtunud hulga endiste stipendiaatidega, kes täna on erinevates suuremates ettevõtetes juhtivatel positsioonidel või on asutanud oma ettevõtte.

Oleme oma tänastele partneritele ülimalt tänulikud. Ja samas näeme suurt perspektiivi – on veel valdkondi ja erialasid, mille tudengitele ei ole pea ühtegi stipendiumi. Näiteks loodusteaduskonnas rakendusfüüsika, toidu- ja biotehnoloogia või majandusteaduskonnas õiguse ja ärinduse erialad. Ka Mereakadeemia erialadel pole oma stipendiume.

Vahel toetus ka missiooni suunaga – mitmed ettevõtted toetavad just neid erialasid ja  kitsamaid alamsuundasid, kuhu pole suurt tudengite tungi, näiteks küte ja ventilatsioon või ehituses heliakustika jne. Seega stipendiumi pakkumine bakalaureuseõppe tasemel populariseerib valdkonda ning samas magistri tasemel annab kindla sõnumi noorele, et sellel konkreetselt suunal õpingute jätkamine on tulevikku vaatav ja perspektiivikas.

Miks võiks ettevõtja kaaluda koostööd Arengufondiga?

Aga miks mitte? 😊 Enamus stipendiume on ettevõtete nimelised. Seega aitab talentide toetamine kindlasti tõsta ettevõtte mainet ja tuntust. See on tööandjabrändingu oluline osa ning väga hea võimalus tekitada ettevõttesse hindamatu väärtusega talendibaas.

Julgen väita, et stipendiumite välja panemisest võidab iga osapool: ettevõte saab otsekontakti perspektiivikate noortega, kujundab oma mainet tööandjana ja turundab ettevõtet. Stipendiaat saab talle hetkel väga olulise rahalise võidu, aga ka kontakti ettevõttega ning edasise koostöö võimalused. Ka kandidaadid saavad kasu kandideerimise kogemusest ja kontaktist ettevõttega.

Arengufonf

Mis oleks edasised sammud, kui ettevõttel või eraisikul tekkis soov ülikooli toetada?

Jooksvalt saab toetamise võimalustega tutvuda aadressil toeta.taltech.ee, kus on näha hetkel avatud stipendiumifondid ja ühe klikiga saab sinna ka oma panuse anda.

Kui on soov teha mõni suurem samm, näiteks kui kaalute oma stipendiumi, siis tasub kirjutada mulle otse arengufond@taltech.ee. Minu soov on alati kõigiga kohtuda ning läbi rääkida stipendiumi välja andmise eesmärgid ja ajalise raamistiku, et toetamise hea eesmärk saaks täidetud. Ka eraisiku nimelise fondi loomiseks võiks esmalt kohtuda ning soovid-plaanid läbi rääkida. Silm tasub peal hoida ka taltech.ee/Arengufond ja toeta.taltech.ee lehel.

Jaga sotsiaalmeedias