Tallinna Tehnikaülikooli annetusportaalis tehtud annetusi kasutatakse projekti vastutaja poolt sihipäraselt eesmärgistatud projekti täideviimiseks. Kõikide portaalis olevate annetusi koguvate projektide laiem eesmärk on toetada Tallinna Tehnikaülikooli vastavalt Ülikooli arengukavale. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on asutatud Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Fondi eesmärk on aidata kaasa ülikooli ja tema üliõpilaste arengule. Loe fondi põhikirja siit.

Projektide eesmärk
  • Uuendusmeelse ja ettevõtliku ülikooli kuvandi ning tegutsemise toetamine.
  • Tänapäevase kõrgetasemelise taristu uuendamise toetamine.
  • Õpetamist ning õppimist eduelamuseks konverteerivate projektide toetamine.
  • Jätkusuutlike, vastutusvõimeliste ning kõrgetasemeliste ja silmapaistvate teadusgruppide ja teadlaste toetamine.
  • Ülikooli kultuuri ja spordiprojektide toetamine.
  • Rohemajanduse arengut ning taaskasutuse lahendusi toetavate projektide toetamine.
  • Üliõpilaste stipendiumite väljaandmise ning üliõpilastkonna õppe, kultuuri ning ettevõtlusprojektide toetamine.
  • Vilistllasliikumise projektide toetamine.
Finantseerimine

Annetusportaali kaudu rahastatakse eranditult Tallinna Tehnikaülikooliga (sh haldustugistruktuurid, kultuuri- ja spordiklubid, üliõpilasgrupid) seotud projekte. Annetuse saab teha kas ühekordselt või vormistades igakuise püsimakse. Annetust on mugavalt võimalik teha läbi kust suunatakse annetaja Tallinna Tehnikaülikooli lepingupartneri vahendusel annetaja poolt valitud eeltäidetud annetusandmetega internetipanka või krediitkaardimakse vormile. Annetused laekuvad SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond kontole. Raamatupidamises on kõik projektid eraldi märgistusega ning kergesti eraldatavad. Projekti lõppedes koondab SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond kõik ühe projekti laekumised ning kannab need projekti kontole.

Tulumaksu tagastus

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ehk annetajal on võimalik annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Sihtasutus edastab annetusandmed Maksu- ja Tolliametile ning need kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Vaidluste lahendamine

Kui annetajal on annetuskeskkonna osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile anneta@taltech.ee Kui eraisikust annetaja ja annetuskeskkond ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on annetajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada annetaja ja annetuskeskuse vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Annetaja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Annetaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Juriidilisest isikust annetajaga vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse küsimus kohtus vastavalt kehtivatele seadustele.