23/01/2024

TalTechi vilistlased võitlevad uue stipendiumifondiga inseneride puuduse vastu

Inseneriteaduskonna vilistlased lõid uue stipendiumifondi, et toetada tudengeid, kes oma vabast ajast ja kohusetundest erinevate vabatahtlike tegevustega eriala populariseerivad. „Valdkonna atraktiivsuse tõstmine võiks kaasa aidata inseneridepuuduse vähendamisele, samuti tõsta lõpetajate ja sisseastujate arvu,“ sõnas fondi eestvedaja, tehnikaülikooli vilistlane Erik Teder.

Stipendiumi suuruseks on sel aastal 1500 eurot. „Soovime inseneritudengeid toetada, et nad saaksid pühendada õpingutele ega peaks kooli kõrvalt tööl käima, kuna see toob tihti kaasa õppetulemuste languse, õpingute venimise või hoopiski poolelijäämise,“ selgitas Teder.

Tederi sõnul ajendas teda fondi looma paljude vilistlaste soov inseneeriat populariseerida. Kuna vilistlastel endil on keeruline aega leida, et valdkonna atraktiivsust suurendada, tekkiski idee koguda annetusi, et toetada aktiivseid tudengeid.

Oodatakse annetajaid – fondi on võimalik jälgida SIIN.

Fondi algatajad loodavad, et saavad stipendiumiga tunnustada võimalikult paljusid tublisid tudengeid. Selleks oleks vaja aga kokku saada mitme stipendiumi suurune summa. „Iga annetus ja toetus on suureks abiks, sest väikestest summadest saavad kokku suuremad ning seeläbi saame stipendiume välja anda rohkematele tudengitele. Ootame kõigi heade inimeste ja ettevõtete abi, kes peavad Eesti inseneriharidust tähtsaks, soovivad kaasa aidata selle populariseerimisse ja toetada tulevasi tippinsenere.“ Toetuste suurus on igaühe enda valida.

Ka inseneriteaduskond paneb suurepärasele algatusele õla alla. Inseneriteaduskonna dekaani Fjodor Sergejevi sõnul on vilistlaste loodud stipendium äärmiselt vajalik ja väärtust loov.

„Inseneride roll ühiskonnas on muutunud. Tänapäeva insenerid vastutavad lisaks erialateadmistele ja oskustele ka eetika eest. See muutub eriti kriitiliseks tehisaru kiire arenguga,“ sõnas Sergejev.

Inseneriteaduskonnast saab fondi pikaajaline toetaja. Samuti teevad annetusi nii inseneeriahuvilised kui tehnikaülikooli patrioodid. 2021. aastal pärandas Kanadas elanud Ina Marje Tilt inseneriteaduskonnale veidi üle 6500 euro. „Kahjuks meil ei õnnestunud välja selgitada proua Tilti otsest seost Tallinna Tehnikaülikooli ja inseneriteaduskonnaga, kuid loodetavasti on tulevaste inseneride stipendiumifond just see õige koht, kuhu tema annetus suunata,“ lisas Sergejev.

Ettevõtted saavad soovi korral valida toetamiseks mõne kitsama inseneeriavaldkonna. Lisaks märgitakse nad kodulehel patroonidena – see on hea võimalus tudengite seas tööandjana silma paista. Annetamine käib mugavalt läbi Tallinna Tehnikaülikooli toetusportaali.

„Mul on hea meel, et inseneeria vilistlased eeskuju näitavad, aktiivselt järelkasvu eest seisavad ja tehnikaülikooli tagasi panustavad. Uus fond ühendab kõik olulised osapooled: tudengid, vilistlased, ettevõtjad ning toob kohest kasu tudengitele ja pikemas perspektiivis kindlasti kogu ühiskonnale, sest aitab kaasa insenerihariduse populariseerimisele ning inseneriameti väärtustamisele Eestis,“ sõnas vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna juhataja Ergo Metsla.

Jaga sotsiaalmeedias